April 8, 2010

การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ


เทอมใหม่นี้ผู้เขียนมีสอนวิชา "การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาให้กับ นศ. M.Ed. ของ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มสด. ที่จ.สุราษฯ
ใครสนใจเนื้อหาเป็นอย่างไรติดตามได้

เริ่มสอน 22-23 พ.ค.53 และ 19-20 มิ.ย.53  มีงานค้นคว้าส่วนตัวด้วย

คิดไว้ว่า คงชี้ให้เห็น พัฒนาการศึกษาของไทยในอดีต  การปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ ร.5 จนถึงการปฏิรูปการศึกษารอบ 2  อะไรคือความสำเร็จ และอะไรคือความล้มเหลวของการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไทย

อาทิ- ปรัชญาการศึกษาไทย คือ หัวใจที่ทำให้การศึกษาล้มเหลว เพราะเรามีหรือไม่มีกันแน่
     -โลกทรรศของผู้ักำหนดนโยบายการศึกษาทำให้การศึกษาเจริญหรือดิ่งเหว
     -เครื่องมือการบริหารการเปลี่ยนแปลงจาก องค์การมหาชนทางการศึกษา ทำลายหรือสร้างคุณประโยชน์ทางการศึกษา
     -การจัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำไมจึงก้าวล้ำหน้า สพฐ.
     -คุณภาพการศึกษา ข้ออ้างหรือการสร้างโครงสร้างทางชนชั้นในระบบการศึกษาไทย ที่มาพร้อมกับระบบรายงานทางอภิมหาเอกสารทางการศึกษาไทย
     -ความท้าทายใหม่ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา อยู่ที่ ทฤษฎีใด  เครื่องมืออะไร ฯลฯ ที่ยังไม่มีใครกล้าเสนอ

เนื้อหาที่่จะถกเถียงเรียนรู้กันในวิชานี้ครับ

ดร.ดนัย เทียนพุฒ

No comments: