August 24, 2011

ตำราพิชัยสงคราม ฉบับเมืองเพชรบูรณ์ -ล่าสุด


การศึกษาเกี่ยวกับตำราพิชัยสงคราม ในปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่า มีผู้รู้และเชี่ยวชาญอยู่ไม่มากและนับวันยิ่งคงจะหายากยิ่งขึ้น

ตามที่ปรากฏเป็นข่าว เมื่อ ประมาณ ปลายปี ธ.ค.51 ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับมอบตำราพิชัยสงครามจากคุณมาวิณห์ พรหมบุญ  เป็นข่าวคราวเรื่อยมาในการที่จะพิสูจน์ว่า 
-มีความเป็นมาอย่างไร ใครเขียนขึ้น
-เนื้อหาในตำราพิชัยสงครามทั้งสอง เล่มสมุดไทย
-คุณค่าอื่น ๆ ทางประวัติศาสตร์


แต่ก็ยังไม่มีเรื่องราวเปิดเผยออกมา


ผู้เขียนเป็นผู้หนึ่งที่สนใจด้านกลยุทธ และได้ศึกษาตำราพิชัยสงครามดังกล่าวด้วย


เร็ว ๆ  นี้ได้รับเชิญจากวารสารศิลปวัฒนธรรมเพชบุระ ให้ช่วยเขียวเกี่ยวกับ ตำราพิชัยสงคราม ฉบับเมืองเพชรบูรณ์ผู้เขียนได้เขียนเสร็จเรียบร้อย ในชื่อ "ตำราพิชัยสงคราม: บทวิเคราะห์ฉบับจังหวัดเพชรบูรณ์ 

No comments: