September 16, 2011

ตำราพิชัยสงครามไทย ฉบับจัดกระบวนทัพ รัชกาลที่ 3

เรื่องราวของตำราพิชัยสงครามไทย  เป็นสิ่งที่มีผู้สนใจและติดตามศึกษากันอย่างกว้างขวาง แต่โอกาสที่จะได้อ่านหรือ เห็นฉบับจริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ  ถือเป็นมงคลอย่างยิ่งถ้าใครได้ศึกษา "ภูมิปัญญาและมรดกของชาติที่พระมหากษัตริย์ และแม่ทัพนายกอง"  ได้มีการรวบรวมและบันทึกสืบทอดตกมาถึงปัจจุบัน


ผมนำ ภาพวีดีโอที่ได้บันทึก "ตำราพิชัยสงครามไทย ฉบับจัดกระบวนทัพ  รัชกาลที่ 3 " มาให้ได้ชมกัน

เป็นฉบับสมุดไทยดำลงเส้นสีทอง กล่องใส่ ด้านหน้าฝังมุก อยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ


ดร.ดนัย เทียนพุฒ
รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา
กรรมการผู้จัดการ
บจก.ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์
โทร 029301133
email: drdanait@gmail.com

No comments: