January 10, 2013

เปิดฉากวิชา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ

        เมื่อวันอาทิตย์แรกของเดือน ม.ค.56 (6 ม.ค.56) ผู้เขียนได้บินลงไปบรรยายวิชา BUS -626 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ สำหรับ MBA รุ่นที่ 23 และ รุ่นที่ 25 สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ มี นศ.ทั้งหมดจำนวน 30 คน
        เป็นธรรมดาของวันแรกที่จะต้องแนะนำตัว และทำความรู้จัก นศ. และบอกโดยสรุปว่า ต้องเรียนอะไรกันบ้าง ต้องทำงานอะไรร่วมกัน และ กฎ กติกา เป็นอย่างไร
        แต่คงไม่ได้เป็นอย่างที่เข้าใจกันว่า นศ. ต้องคิดวิเคราะห์ได้(Analytical Thinking) แบบที่ชอบพูดกัน ผู้เขียนกับคิดว่า "สอนอย่างไรให้เด็กหรือ นศ คิดได้เอง (Self-Thinking)" น่าจะเป็นสุดยอดของการเรียนรู้มากที่สุด 
       ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ที่ผู้เขียนนำมาใช้ คือ การเรียนรู้บนความท้าทาย (ไม่ใช่ Problem based หรือ Work baesd Learning) แต่เป็น CBL-Challenge based learning และ Outcome based learning(OBL) ที่กำลังมาแรงแซงทุกโค้ง   

       วันแรก จึงได้อธิบายถึง สิ่งที่เป็นปัจจัยซึ่งทำให้ธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลง และโดยเฉพาะ ปัจจัยจาก PESTN (การเมือง/ทหาร-เศรษฐกิจ-สังคม-เทคโนโลยี-ทรัยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม) ที่ผลักดันให้องค์กรต้องเปลี่ยนแปลงถือเป็นปัจจัยภายนอกที่มีมากอย่างมหาศาลและไม่เคยพบมาก่อน  
       อะไรถึง 4 มิติของการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ( กลยุทธธุรกิจ โมเดลธุรกิจ  กระบวนการธุรกิจ และคน) ใน 3ระดับของค์กร (ระดับธุรกิจ  ระดับหน่วยงาน และ ระดับหน้างาน)  


(ภาพนี้เป็นการสรุปเนื้อหารายวิชาแต่เน้นวันแรก)

       พร้อมกับยกตัวอย่างของการปรับเปลี่ยนแปลงรูปธุรกิจ ของบริษัท โซนี  ซัมซุงและ แอลจี
       และให้นศ. ทำกิจกรรมกลุ่ม(แบ่งกลุ่มตามแถว) เพื่อสรุปว่า อะไรคือความหมายของการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาองค์กร และอยากดูความรอบรู้ของ นศ.            หลังจากนั้น ได้เฉลยและ อธิบายความหมายของการพัฒนาองค์กร ในด้าน การพัฒนารายบุคคล (ID) การพัฒนาอาชีพ(CD) และการพัฒนาองค์กร(OD) ที่ผู้เขียนมองไปสู่ การปรับเปลี่ยนแปลงรูป (Corporate Transformation)

            และสรุปท้ายว่า การเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่ใช่แค่คำตอบเดิมๆ คือ ความอยู่รอด แต่ต้องชนะในสงครามนี้(การแข่งขัน-Must Win Battle) และการพัฒนาองค์กรนั้น ต้องอาศัยผู้นำที่สามารถ นำให้เกิดความท้าทาย  บนวิถีและความเชื่อขององค์กร สมรรถภาพที่โดดเด่น และการสื่อสารได้ทั่วทั้งองค์กร กับ ฝากเป็นการบ้านให้ นศ. ไปคิดต่อว่า "Business agility" คืออะไร และจะสร้างคนอย่างไรให้เป็น "High Value Added Talent"
           นั่นคือ 1 วันเต็ม ตั้งแต่เช้าจน 5โมงเย็น ก่อนที่ผู้เขียนจะมารอขึ้นเครื่องกลับ กทม. ตอน 3 ทุ่ม

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
  นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 029301133  email: drdanait@gmail.com

No comments: