December 26, 2009

วงเสวนา"ผู้นำยุคใหม่" ชี้"อภิสิทธิ์"เก่งแต่ไม่เด็ดขาด -วิเคราะห์ว่าได้ความรู้อะไร


วงเสวนา"ผู้นำยุคใหม่" ชี้"อภิสิทธิ์"เก่งแต่ไม่เด็ดขาด แก้ปัญหาประเทศได้แค่ชั่วคราว" ห่วงผู้นำไร้วิสัยทัศน์พาสังคมวิกฤต (อ่านข่าวได้ด้านล่าง)

****

บทวิเคราะห์เชิงวิชาการ "วงเสวนา"ผู้นำยุคใหม่" ชี้"อภิสิทธิ์"เก่งแต่ไม่เด็ดขาด แก้ปัญหาประเทศได้แค่ชั่วคราว" ห่วงผู้นำไร้วิสัยทัศน์พาสังคมวิกฤต ...ได้ความรู้อะไร"โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ

1.ตามที่เป็นข่าวเสวนาทางวิชาการเรื่อง "ผู้นำทางการเมืองยุคใหม่เพื่อพัฒนาประเทศไทย"
ทั้งได้ฟังและอ่านจาก นสพ. แล้ว ทำให้เกิดความคิดว่า
-ประเด็นที่พูดคุยกันนั้น ไม่ค่อยได้ความรู้อะไรเพราะเป็นการพูดจาก สามัญสำนึก และประสบการณ์ของผู้พูด
-แล้วคนฟังจะเกิดปัญญาที่จะไปคิดต่อ คงทำได้ยากเพราะไม่รู้จะต่อปัญญาจากฐานความรู้อะไร

2.ต้องยอมรับความจริงในเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับผู้นำของไทยเราเรียนรู้กันในทฤษฎีของตะวันตกด้านความเป็นผู้นำแต่ขาดการศึกษาและเรียนรู้ที่จะพัฒนาทฤษฎีฯ ของไทยเราเอง
การจะวิเคราะห์ "ผู้นำทางการเมือง" นอกจากใช้ความรู้ทางด้าน นิติรัฐ และ รัฐศาสตร์ แล้วยังต้องเพิ่มความรู้ด้าน ทฤษฎี "ผู้นำแบบมีบารมี" หรือ Charismatic Leadership (House,R.J. 1976 )
มิฉะนั้น ก็ไม่สามารถทำความเข้าใจ "ผู้นำทางการเมืองของไทยได้ ว่าทำไมจึงไม่สำเร็จหรือ พบตามตัวอย่างที่ผู้นำการสัมมนาพูดถึง

3.และหากคนไทยหรือ นักวิชาการ หรือ ผู้ที่เป็นผู้นำทางวิชาการของประเทศ อยากจะศึกษาและ สร้างองค์ความรู้ด้านความเป็นผู้นำ ต้องศึกษาการเป็นผู้นำ จากแนวคิดของ Campbell (1968) The Hero with a Thousand Faces.
4. หลังจากนั้นค่อยมาสร้าง "ปรัชญาความเป็นผู้นำของไทย" และ ทฤษฎีความเป็นผู้นำของเราเอง
หลายท่านอาจจะมีคำถามว่า แล้วผู้เขียนคิดจะสร้างไหม คำตอบกำลังศึกษาอยู่ครับ คงได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น แต่ต้องยอมรับว่าใช้รากฐานทางความคิดของตะวันตกมาปรับเข้ากับบริบทของไทย เพราะเราไม่มี"องค์ความรู้ (Body of Knowledge) "ด้านนี้มาก่อน

5. เรื่องจิตสาธารณะ และ จริยธรรมของผู้นำ ถ้าเรามี ปรัชญาความเป็นผู้นำของไทย เราจะรู้ได้เลยว่า เรื่องนี้มีอยู่ในปรัชญาความเป็นผู้นำ ฯ อยู่แล้ว ยกเว้นท่านไม่ทราบว่า ในปรัชญานั้นว่าด้วยอะไรบ้าง

คงต้องใช้เวลาและการตกผลึกทางทฤษฎีอีกระยะ แต่ ผู้เขียนคืบหน้าไปพอสมควรแล้ว และได้มีการสอนเผยแพร่ไปบ้าง โดยใช้ชื่อว่า Leadership Adventure ครับ

ดร.ดนัย เทียนพุฒ


******************
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการจัดสัมมนาเรื่อง “ ผู้นำการเมืองยุคใหม่เพื่อพัฒนาประเทศไทย” โดยมีนายวิชา มหาคุณ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นายวิทยากร เชียงกูล คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยาลกร มีประชาชนสนใจเข้าร่วมรับฟังประมาณ 60 คน
นายวิชา กล่าวตอนหนึ่งว่า ตนยืนยันว่าการเลือกตั้งไม่ใช่สูตรสำเร็จในระบอบประชาธิปไตย และขณะนี้คนไทยยังขาดการศึกษาที่ถูกต้องในคำว่าประชาธิปไตย เพราะการพัฒนาประเทศจะพัฒนาได้ต้องมีผู้นำที่มีความฉลาดทุกด้าน ความฉลาดนี้ไม่ใช่แค่เก่ง มีความรู้ ปกครองคนได้ แต่ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริง
“สังคมไทยให้แค่การศึกษา แต่ไม่ได้ให้มีการคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ แต่มุ่งเน้นสั่งสอนให้รู้จักกตัญญูรู้คุณคนถึงจะเป็นคนดี มันจึงเกิดระบบอุปถัมภ์ขึ้นเพราะต้องตอบแทนผู้มีบุญคุณ ผมถือว่าการศึกษาของสังคมไทยล้มเหลว เพราะไม่มีการสอนให้รู้จักการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมให้ออกจากกันได้ ” นายวิชา กล่าว
นายวิชา ยังกล่าวอีกว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้คะแนนเต็มในส่วนที่ตั้งใจจะเป็นผู้นำมีความคิดอยากพัฒนาประเทศ แต่กลับไม่เกิดผลสำเร็จ เพราะในรัฐบาลชุดนี้มีหลายพรรค ซึ่งนายอภิสิทธิ์จะต้องตอบแทนบุญคุณ ทั้ง ๆ ที่บางอย่างตนเชื่อว่า นายอภิสิทธิ์ ทราบดีว่าสิ่งใดถูกต้องควรทำหรือไม่ควรอนุมัติ แต่ก็ไม่สามารถตัดสินใจให้เด็ดขาดได้ เพราะต้องรักษาน้ำใจของคนร่วมรัฐบาล นายอภิสิทธิ์จึงยังขาดความเด็ดขาด ถือว่ายังไม่เข้าถึงหน้าที่ในด้านจิตสำนึกเพื่อสาธารณะ แต่หากท่านทำได้อย่างเด็ดขาดกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อสังคมส่วนรวมได้สมบูรณ์จะถือว่าท่านประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำอาจได้สูงถึง 8 คะแนนก็เป็นได้
..................


http://fbshare.me/TQrv วันที่ 26 ธันวาคม 2552
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์...

No comments: