December 4, 2011

การบริหารHR เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ -ดร.ดนัย เทียนพุฒ

                                         (สถานที่ ณ พระราชวังเคียงบก ประเทศเกาหลี)

วันนี้ 4 ธ.ค.54 เป็นวันแรกของการเรียนวิชา HRM in Ed. ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชนต์จอห์น  หลังจากต้องเลื่อนมาจากน้ำท่วมใหญ่ เพราะการบริหารจัดการเรื่องน้ำผิดพลาดของรัฐบาล ทำให้เสียหายทั้งประเทศ และยากที่จะให้คืนกลับในเร็ววันและไม่มีหลักประกันอะไร ที่บอกได้อีกว่า ปีหน้าจะดีกว่านี้หรือไม่ท่วม

ผู้เขียนได้หยิบเรื่องนี้มาพูดพร้อมชี้ให้เห็นถึง
1.การบริหารจัดการเป็นเรื่องสำคัญ  ไม่ใช่ใครก็จะทำได้ ยิ่งไม่มี "ความสามารถ(Competency)การบริหาระดับประเทศ ก็ยังเหมือนกับเกิดสงคราม ที่ขาดอาหาร  มีคนโฉยโอกาส ซ้ำเติมคนเดือดร้อน  การช่วยเหลือเป็นการเมืองและเลือกปฏิบัติ
จุดสำคัญ ชี้ให้เห็นว่า  การศึกษาของชาติ มีปัญหา ไม่สามารถสอนคนให้ออกไปจัดการสิ่งที่ตาดการณ์ไม่ได้  สิ่งที่ไม่มีประสบการณ์


2.การศึกษาที่สมดุลทั้ง อดีต (ประวัติศาสตร์-รักชาติและราชวงค์  วัฒนธรรม และศาสนา) กับ อนาคต (ยุคดิจิตอล)ของเกาหลี


 ผู้เขียนได้ยกกรณี  ของเด็กเล็ก และเด็กประถมศึกษาของประเทศเกาหลีที่ได้มีโอกาสไปดูงาน
 -เด็กนร. ปฐมวัยของเข้าจะได้ออกนอกสถานที่ ไปร่วมงานสำคัญของเมือง อยูในชุดพร้อมเดินทางโดยมีครูนำทาง  ณ. บริเวณสถานีรถไฟ Daejion Station

 -เด็กนร. ชั้นประถม จะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์นอกสถานที่ ซึ่งเป็น วัดพุทธ ชื่อ Seokguram Grotto  สร้างในสมัย Silla King Dyeongdeok                                   
                                       
   

 -เด็กนร.ชั้นเล็กก็ยังมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์นอกสถานที่ ซึ่งเป็น วัดพุทธ ที่เป็นมรดกโลก มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี ชื่อ  วัดพุกกุกซา สร้างในปี คศ.535                                       (หน้าตาวัยรุ่นเกาหลี ที่ยังรอการ Mold  ให้สมบูรณ์)


ส่วนนี้ เป็นการศึกษา ที่เรียนรู้ด้าน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา นอกสถานที่ และเด็กได้ซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปในความคิดและจิตใจ
(ยังมีต่อ)


ดร.ดนัย เทียนพุฒ
ผู้อำนวยการ ดี.เอ็น.ที.เน็ต(D n t Net)
http://www.drdanai.blogspot.com
โทร 029301133

No comments: