July 5, 2010

ศักยภาพคน MBA ที่องค์กรธุรกิจอยากได้ -ดร.ดนัย เทียนพุฒ 029301133


ผู้เขียนได้อ่านบทการให้สัมภาษณ์ ของดร.เจอร์ราด ท็อกแกร์ ผู้
อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหิดล  ใน นสพ.กรุงเทพธุรกิจเมื่อ 2-3 วันนี้

บอกว่า จากการพูดคุยและรวบรวมข้อมูลพบว่าแนวโน้มขององค์กรต้องการบุคลากรซึ่งมีลักษณะ 4C ประกอบด้วย Critical Thinking, Communication Skill, Collaboration and Team Building และ Creativity and Innovation (http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/business/bizweek/20100704/341011/MM-/.../).html)
ซึ่งได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร MBA นานาชาติ
                  

ผู้เขียนกลับคิดว่า องค์ประกอบดังกล่าว ยังอาจไม่ครบถ้วนและทันกับสิ่งที่โลก
ธุรกิจสมัยใหม่กำลังเดินหรือเผชิญอยู่ซึ่งทำให้หลักสูตร MBA กลายเป็นไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง
       สิ่งที่ธุรกิจระดับโลกโดยเฉพาะบริษัท ชั้นนำใน Fortune 500 เปลี่ยนแนวคิดใหม่ไม่รับ นศ.MBA แม้ว่าจะจบจากมหา'ลัยชั้นนำก็ตามเพราะความรู้ที่มีขาดศักยภาพในหลาย ๆ เรื่องซึ่งคุณลักษณะข้างต้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องการเร่งด่วน
(อาจคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรต้องมีอยู่แล้ว)  ขณะที่ทหารซึ่งผ่านสงครามและเป็นระดับผู้บังคับบัญชามีสิ่งที่ธุรกิจต้องการ  ทำให้ธุรกิจชั้นนำเช่น Wal-Mart  Home Depot  และอีกหลายบริษัทได้เปลี่ยนไปรับทหารเข้ามาทำงานแทน นศ. MBAอย่างแรกมี 3 ความสามารถหรือศักยภาพที่หายากใน นศ. MBA คือ


1.ความสามารถหรึือศักยภาพ การจัดการกับสถานการณ์ที่คาดการณ์ไม่ได้ ซึ่ง นศ. MBA ไม่มี แต่ทหารที่ผ่านสงครามกับมีสิ่งนี้
2. ความเป็นผู้นำ พบว่าเป็นสิ่งที่สร้างได้ยากในคนทำงาน แมัว่าจะอบรมและพัฒนาอย่างเข้มข้นก็ตาม แต่ทหารที่เป็นผู้บังคับบัญชากองร้อยกลับมีสิ่งนี้อยู่ในตัว ไม่ต้องมาอบรมหรือฝึกฝนใหม่
3.การตัดสินใจ  เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและได้มาจากทหารที่ผ่านการรบในสงครามทั้งอิรักและปากีสถาน


สิ่งที่ธุรกิจกิจเปลี่ยนในอย่างที่ สอง 

      ธุรกิจต้องการอยากได้คนที่มีลักษณะของ "ความเป็นผู้ประกอบการในองค์กร(Corporate Entrepreneurship)" ซึ่งเราพบว่าหลักสูตร MBA ในต่างประเทศได้ปรับหลักสูตรให้สามารถตอบโจทย์ธุรกิจในเรื่องนี้ให้ได้แต่ในเมืองไทยผู้เขียนไม่แน่ใจ
       และโดยเฉพาะธุรกิจชั้นนำของไทยผู้เขียนได้รับเชิญให้เข้าไปบรรยายให้กับผู้บริหารที่เป็นอนาคตขององค์กรได้เรียนรู้และต้องการสร้างให้เกิดขึ้น กรณีเช่น กลุ่มธุรกิจ ปตท.

      คงต้องยอมรับความจริงกันครับว่า เป็นสิ่งที่ดีที่มหา'ลัยโดยเฉพาะหลักสูตร MBA ที่จะปรับตัวให้ทันกับโลกธุรกิจแต่ต้องทันทั้งระดับโลกและท้องถิ่น "ที่สำคัญโลกธุรกิจเร็วกว่าโลกการศึกษาสิ่งนี้คือ สัจธรรม"ครับ

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
กรรมการผู้จัดการ

No comments: