March 9, 2011

ดูผลสอบ โอเน็ต (ม.6) ปี 2552 แล้วคิดอะไรไม่ออกต่ออนาคตประเทศไทย


เราเห็นข่าวคราวการปฏิรูปการศึกษา การทำมาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพ  ครูพันธุ์ใหม่ สารพัดโครงการ ฯ ซึ่งไม่รู้ว่า "ก้าวหน้าหรือถอยหลังเข้าคลอง"  แต่ถ้ามองโลกในแง่ดีก็คงก้าวไปข้างหน้า ตัวคนเรานะครับ
ชื่อวิชา#ผู้เข้าสอบ (n)คะแนนต่ำสุดคะแนนสูงสุดค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย350,8210.0092.0046.47
คณิตศาสตร์353,6120.00100.0028.56
วิทยาศาสตร์349,7103.7591.2531.03
สังคมศึกษา354,3348.0085.0036.00
สุขศึกษา348,5660.0078.0045.37
ศิลปะ348,5662.0075.0037.75
การงานอาชีพ348,5660.0076.6732.98

อยากให้ดูตรงค่าเฉลี่ย ปี 52  โดยรวมเฉลี่ยตกทุกวิชาและวำหรับวิชา ฮิต ๆ ภาษาอังกฤษ ตก (คะแนนเฉลี่ย 23.98)
คณิตศาสตร ตก (คะแนนเฉลี่ย 28.56) วิทยาศสาตร์ ตก (คะแนนเฉลี่ย 31.03) สังคม ตก (คะแนนเฉลี่ย 36.00)  ภาษาไทย ตก ( คะแนนเฉลี่ย 46.47)

ประเด็นที่น่าสนใจ
1.เราปฏิรูปการศึกษามาเกิน 10 ปี แล้ว แต่ค่าเฉลี่ยของเด็ก ม.6 ก็ยังไม่มีทางที่จะเกินครึ่ง สิ่งที่ซ่อนไว้คือ ไม่บอกว่า สอบเกิน 50.00 แต่ละวิชาสักกี่คนของเด็กเข้าสอบ  และน่าสังเกต มีบางวิชาได้ ศูนย์ (0) มักจะอะไรนักหนา

2. การจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ี ถ้าผลยังเป้นอย่างนี้ แสดงว่ามาไม่ถุกทางใช่ไหม
3.การศึกษาที่เป็นระบบควบคุม มากกว่าส่งเสริม พิสูจน์ชัดเจนว่าล้มเหลว (อนุมานได้ต่อว่าสังคมที่เน้นทฤษฎี เอ็กซ์ก็ล้มเหลวเช่นกัน)
4.เราทำวิจัยกันมากมาย มีระบบมากมาย ทั้งการประกันคุณภาพ แบบ หมู(P)  หมา(D)  แมว (C) มด (A) ไม่ได้ช่วยให้การศึกษาดีขึ้น
5. เราจะหวังอะไรจากอุดมศึกษา เมื่อ เมล็ดพันธุ์ที่เข้ามาเพาะบ่ม ไม่มีอะไรในสมองมากนัก และยิ่งอุดมศึกษา ปัจจุบันเป็นเสมือนเรือเก่า ๆ ชราภาพ ที่การควบคุมยิ่งกว่าโซ่ตรวน
จึงไม่เห็นอนาคตของชาติเลย อุดมศึกษาห่วงตัวเอง ไม่ได้มองสังคมหรือไม่มีอะไรมาแก้สังคมและประเทศที่แตกแยกได้


ดร.ดนัย เทียนพุฒ 
รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา
กรรมการผู้จัดการ

บจก.ดี เอ็น ที คอนซัลแตนทฺ์

 email:DrDanaiT@gmail.com
โทร 029301133

No comments: