December 22, 2010

ดร.ดนัย เทียนพุฒ นำคณะ นศ. ป.เอก รุ่นที่ 7 มซจ. วิชาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธฯ ดูงาน รร.ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ส เฉลิมพระเกียรติ ตอนที่ 1

ปิดท้ายปี 2553  ดร.ดนัย เทียนพุฒ นำคณะ นศ. ป.เอก รุ่นที่ 7 หลักสูตรบริหารกาศึกษาและภาวะผู้นำ  วิชาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ ฯ เดินทางสู่ "โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ " จัดตั้งขึ้น เมื่อ วันที่  3 มีค.2530  หมู่ 16 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี สอนระดับก่อนประถมศึกษา และ ประถมศึกษา มี นร. 205 คน ครู 9 คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน ผู้ดูแลเด็กเล็ก 2 คน

"วิสัยทัศน์ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิาการควบคู่กับวิชาชีพเน้นภาคปฏิบัติจริง เสริมสร้างผู้เรียนให้มี คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก ในความเป็นไทย รักท้องถิ่นของตน อนุรักษ๋ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น"

เรียกว่า วันที่ 20 ธ.ค.53 เป็นการดูงานการศึกษา ที่เห็นการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาระหว่าง วิชาการความรู้กับโลกความจริง

                                    คุณคูรใหญ่  รตท.เกื้อ เรืองทับ (คนใส่หมวก)

ทันที่ที่รถตู้ 2 คันจอดสนิท ในบริเวณริมสนามของ รร.ตชด.ฯ ครูใหญ่และผู้ประสานงานจาก  กองกำกับการ ตชด ที่11 จ.จันทบุรี ได้ เดินเข้ามาต้อนรับและทำความเคารพ ทักทายคณะของ นศ. ป.เอก จาก มซจ. มีการแนะนำตัวกันเรียบร้อย

เราขอเป็นเดินเยี่ยมชมและฟังข้อมูลเรื่องราวในชีวิตของการทุ่มเทให้กับ อนาคตของชาติ ณ ถิ่นแดนไทยซึ่งห่างจากชายแดนประเทศเขมรเพียง 7 กม.  ก่อนเข้าฟังบรรยายสรุปในห้องประชุม (เราก็ไม่รู้ว่าที่ไหน ในตอนนั้น)


ช่วงก่อนหน้านั้น เด็ก นร.กลุ่มนี้ ดร.ดนัย เห็นกำลัง กวาดสนามหญ้าหน้าโรงเรียนกันอย่างสนุกสนาน และเสียงหัวเราะ การวิ่งเล่น มีให้ได้ยิน จนกระทั่งลงจากรถแล้ว เด็ก ที่มีหน้าตาเต็มไปด้วยความสุข และพูดคุยกันก็มารวมกลุ่มอยู่บริเวณหน้าโต๊ะซึ่งมี ถังอลูมิเนียมสีขาวหม่นใบพอประมาณวางอยู่

 พวกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร !!!!!
ก่อนที่ครูใหญ่จะสรุปอะไรหรือพาเราท่องไปในโลกการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง ท่าน ได้บอก(เสียงดังเหมือนสั่ง) ให้ พี่ ป.6 ตักนมในถ้งแจกน้อง ๆ ที่เข้าแถวอยู่ และทุกคนมีถ้วยของตนเอง (คนที่ไม่มีถ้วย ก็ได้แต่มองอย่างรอคอยว่า เื่พื่อนจะอิ่มหรือยัีง จะได้ขอยืมถ้วยเพื่อจะได้กินนม ให้ได้อิ่มกับเขาบ้าง)

เป็นความรู้สึกแรกที่ พูดอะไรไม่ออก และไม่ค่อยเชื่อสายตาตนเองนักที่เห็น เด็ก ๆ แต่งตัวดูสะอาดแต่เป็นสีหม่น ๆ  อาจจะไม่ได้ซักสะอาดแบบที่เราๆ ใน กรุงเทพทำกัน บางคนใส่รองเท้าแตะ หรือ ไม่ใส่ มีใส่ถุงเท้าและรองเท้าผ้าใบบางคน ดูสะอาดมาก ๆ ก็เฉพาะ เด็ก นร. ที่มาต้อนรับและดูแลคณะเรา
  ครูเกื้อ -ครูบ้านนอกในชีวิตจริงที่ยังสืบปณิธานสานต่อการศึกษาชาติ

จุดแรกที่เราเข้าชมคือ สหกรณ์โรงเรียน ที่เด็ก ๆ ได้ฝึกการค้าขาย การทำบ/ช ร้านค้า


คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ โรงเรียนฯ

                                  

                                            น้อง ๆ ที่ รับผิดชอบในการดูแลสหกรณ์สมุดบันทึกรายการซื้อ-ขายของสหกรณ์ประจำวัน

 บรรยายสรุปถึงที่มาของ โครงการสหกรณ์อันมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ ฯ  
                           และทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้ามาช่วยดูแล สอน และจัดหาสินค้าให้ด้วย
                              
                   

จบตอนที่ 1 ..โปรดติดตามตอนต่อไป

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา

กรรมการผู้จัดการ

No comments: