January 3, 2011

การดูงาน รร.ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ส เฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ของ นศ.ป.เอก รุ่น ที่ 7 มซจ. ตอนที่ 2

การที่ ดร.ดนัย เทียนพุฒ ได้พานศ.ป.เอก หลักสูตรบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ ใน  วิชาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ ฯ เดินทางเมื่อวันที่  20 ธ.ค.53  สู่ "โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ " จัดตั้งขึ้น เมื่อ วันที่  3 มีค.2530
                                     
มีสิ่งที่ผู้เขียนนึกถึงอยู่ 2-3 อย่าง
อย่างแรก   ทำให้นึกถึงคำประพันธ์ที่ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ได้ประพันธ์ไว้ เกี่ยวกับโรงเรียนระดับพื้นฐาน


"ประเทศเรานั้นหรือคือตึกใหญ่ จะมั่นคงอยู่ได้เพราะรากฐาน เข็มตอกลึกศึกษาประชาบาล ส่วนนายงานนั้นหรือก็คือครู เราทำงาน
อาบเหงื่อเพื่อวางราก ไม่มีใครออกปากว่าสวยหรู บ้านเราเองจะหวังให้ใครมาดู แต่เรารู้เราเห็นเป็นสุขเอยฯ"
(นำมาจาก http://www.reurnthai.com/index.php?topic=1149.0)


และ อีกบทประพันธ์


 "ถิ่นไทยในป่ากว้าง ห่างไกล
แสงวัฒนธรรมใด ส่องบ้าง
เห็นเทียนอยู่รำไร เล่มหนึ่ง
ครูนั่นแหละอาจสร้าง เสกให้ ชัชวาล"

                หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อย่างที่สอง นึกถึงเมื่อ ตอนที่เป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ และได้มีโอกาสแวะไปดูงาน ที่ วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เมื่อคราวที่เดินสายเยี่ยม เอเย่นต์ดัชมิลล์ ภาคอีสาน
   ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการศึกษา กับโลกอาชีพ ที่ลงตัวมาก ๆ และหลังจากนั้นได้เขียนเป็นบทความตีพิมพ์ใน นสพ.กรุงเทพธุรกิจ  ฉ. วันที่ 24 ธ.ค.41 เรื่อง " ยุทธศาสตร์การปฏิรูปธุรกิจกับการศึกษา" 

  เลยนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ
ดร.ดนัย เทียนพุฒ : ยุทธศาสตร์การปฏิรูปธุรกิจกับการศึกษาอย่างที่สาม ถ้าจะว่าไปแล้ว  วิธีการจัดการศึกษา ระหว่าง ร.ร.ประถม กับ วิทยาลัยเกษตรกรรมฯ  ดูจะมีอะไรที่คล้ายกันหลาย ๆ อย่างในบริบทที่แตกต่างกัน ของขนาดและระดับการ    ศึกษาที่ผู้เขียนจะได้สรุปในตอนจบ
สำหรับ สภาพโดยรวมของ รร.ตชด. สิงคโปร์แอร์ไลน์ส ฯ  สามารถดูรูปประกอบได้ครับ

 รุ่นพี่ ๆ ที่ตั้งหน้าตั้งตาเรียนกัน อย่างสนุกสนาน ครูให้งานแล้วทุกคนก็ทำ บางคน ถูกคัดเลือกให้ไปดูแล นร. รุ่นน้อง โดย น้อง ๆ เลือกพี่ได้ 

เด็กปฐมวัย หรือ เด็กเล็ก ที่ รร.ตชด.ฯ แห่งนี้ ต้องรับผิดชอบดูแลด้วย

ฝีมือ เด็กน้อย ทั้งหลายที่ทำให้สนามหน้า รร.ตชด.ฯ แห่งนี้ดูงดงาม  สะอาดตา

  
                                        

                        (คณะนศ. ป.เอก รุ่น ที่ 7 ที่ไปดูงาน -บางส่วน)


ดร.ดนัย เทียนพุฒ
รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา

No comments: