February 17, 2011

ตัวอย่าง โมเดลธุรกิจ

                             (เมื่อ ดร.ดนัย ไปดูงาน วิทยาลัยอาชีวะ ฯ ของไต้หวัน)

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา
กรรมการผู้จัดการ

บจก.ดี เอ็น ที คอนซัลแตนทฺ์

โทร 029301133
                            

No comments: