February 7, 2011

การวิเคราะห์กรณีศึกษาด้านการบริหาร HR ในสถานศึกษา

(ดร.ดนัย เทียนพุฒนำ นศ.ป.เอก รุ่นที่ 7 มซจ.ไปดูงานรร.ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์สฯ)

วิชา MEA 5104 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา ภาคเรียน2/2553 ผู้สอน ดร.ดนัย เทียนพุฒ

ซึ่งนศ. แต่ละกลุ่มได้จัดทำการศึกษาการบริหาร HR ในสถานศึกษา

3. รร.เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์


4.รร.ศรีแสงธรรม


5.รร.อัสสัมชัญพานิชยการ
  ตอนที่ 1


ตอนที่ 26.รร. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา7.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมืองสิงห์บุรี8.รร.พิทยพัฒน์ศึกษา9. รร.อัสสัมชัญ คอนแวนต์ สีลม 
10.รร.วัดมหรรณพาราม ดร.ดนัย เทียนพุฒ
รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา
กรรมการผู้จัดการ

บจก.ดี เอ็น ที คอนซัลแตนทฺ์

โทร 029301133

3 comments:

ooyee ka said...

ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสถาบัน ที่ให้ความรู้ แนวคิด หลักการบริหาร และแนวทางปฏิบัติในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์

koolly said...

ดูหลายๆกลุ่มแล้วค่ะ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นค่ะ

ภูมินทร์ เจริญสุข said...

ดูแล้วก็เห็นVistion ของผอ.แต่ละคน ก็แตกต่างกันตามสภาพบริบทของโรงเรียน ได้รับความรู้และ ตื่นเต้นดี กราบขอบคุณดร.ดนัยที่เอามาลงให้ดูและผู้บริหารทุกท่านครับ