April 4, 2014

การดูงานรูปแบบใหม่ เรื่อง "Strategic leadership in Education" at BIS Phuket


           การสอนวิชา EAD 7205 ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธฯ ได้ นำ นศ.ป.เอก รุ่น 10 มซจ. มาดูงานที่ รร.นานาชาติบริติช ภูเก็ต 3วัน และการปิดรายวิชา ด้วยการนำเสนอ "แนวคิดในการทำวิจัย (Concept paper)"

         1.เป็นครั้งแรกที่ผู้เขียนจัดการศึกษาดูงานในลักษณะนี้  ซึ่งเรียกว่า  "Transnational Education" ต้องขอขอบคุณ นศ .ทั้ง 13 ท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างสูง
          ป.เอกรุ่น10   9 ท่าน ( นศ. มี พระบุญมี   ศิรประภา  อาทิตยา ฟาติมา สุชาดา  สกุล  รุ่น 6  คุณถาวร ท่านหนึ่ง รุ่น 9 หนึ่งท่าน กฤติกา   รุ่น10 เชียงใหม่ 1ท่าน จงกลณี) และป.บัณฑิต 4ท่าน  (คุณอัญชลี  ธัญญานุช  ปอรวีร์ และ จักษ์กฤษณ์)  พร้อมนศ.รุ่น 9 มาช่วยประสานงาน 1ท่าน  (สุมิตรา) นั่นเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้น

          ปฐมเหตุ เดิมที ความคิดในการนำ นศ.ป.เอก วิชา EAD 7205 ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธสำหระบการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เกิดขึ้นตั้งแต่  ป.เอกรุ่น ที่ 7  แต่ตอนนั้นทำได้เพียง การไปดูงาน  2 แห่ง คือ รร. ตชด ฯ ที่จันทบุรี  และ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
         ผลสรุป คิดว่า ได้ประโยชน์มาก กับการเปิดโลกทรรศน์ในการเรียนการสอน
       
         พอมา ป.เอก รุ่นที่ 8   เห็นว่า หากได้จัดให้ หลากหลายมากขึ้นในการศึกษาดูงาน
         1) เป็นการดูงานและได้ฝึกกำลังใจด้วย โดยจัดไปที่ รร.นายร้อย จปร. พร้อม ฝึกในภาคทดสอบกำลังใจ
         2) การดูงานด้านการศึกษา คือ  ความสำเร็จของ คณะแพทย์ฯ มอ.
         3) การดูงานด้านการจัดการของ บ. ส่งออกรายใหญ่ของ จังหวัดสงขลา
         4) การดูงานในด้านความสำเร็จของผู้นำชุมชน คุณอเนก จิวะรัตน์ ที่ อ.กะปง จ.พังงา
         นับเป็นการเปิดมิติใหม่ในการบูรณาการดการเรียนรู้ได้อย่าไม่เคยเกิดขึ้นมากก่อน
         พร้อมกับการจัดทำ  CBL-Challenge based learning ของการศึกษาดูงาน
       
        รุ่นที่ 9 ปรับบางส่วน ในการศึกษาดูงาน  โดย  ความตั้งใจเดิม จะพา นศ. ไปดูงาน และ อบรมที่ ม. ในประเทศเกาหลีใต้ พร้อม ดูงาน ฮุนได
        แต่ความไม่แน่นอนคือ ความแน่นอน มีเค้าลางจะเกิดสงคราม จาก เกาหลีเหนือ เคลื่อนย้ายขีปนาวุธ โปรแกรม เกาหลีเลยยกเลิก (พร้อมความสบายใจของทุกฝ่าย ที่กลัวกันตาจะ ห่างมาก ๆๆ)
        การดูงานเลยปรับ ไปที่ พังงา-ภูเก็ต
        1)ดูงาน รร. BISP (British International School,Phuket)  
        2) ดูงานบริาัทด้านอาหารทะเลส่งออก อันดับชั้นนำของประเทศ
        3) การดูงานในด้านความสำเร็จของผู้นำชุมชน คุณอเนก จิวะรัตน์ ที่ อ.กะปง จ.พังงา
       พร้อมกับการจัดทำ  CBL-Challenge based learning ของการศึกษาดูงาน
       ผลการศึกษาดูงานและ การเรียนในชั้น มี นศ.ป.เอก บางคน ไม่เข้าใจ การเรียนรู้แบบบูรณาการ และ การเชื่อมโยงความรู้

     จึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนในรุ่นที่  10  เป็นการดูงานในลักษณะ "Transnational Education"
      คือ  การเรียนรู้กับคนเจ้าของภาษา ในพื้นที่ บ้านเรา

2.การดูงานครั้งนี้ ได้ทาง รร.BISP  จัดได้ดีมาก ตั้งแต่การเตรียมจาก คุณสุรางค์ และคุณวิคตอเรีย  และทีมงานคุณแอน  รายละเอียดดังนี้


 ILC 3-day training programme for PhD students from St John’s University
Strategic Leadership in Education
When: March 27 – 29 2014
Instructors: BISP staff
Target group: 13 PhD students from  St John’s University
Format: 15 hours of lectures and workshops
Venue: International Learning Centre (ILC) at British International School Phuket (BISP)

Programme
DAY 1             Thursday 27.03.14

8:30 – 9:00     Arrivals/Registration of participants (ILC, Kata house)
9:15 – 9:30     Opening of the programme. Welcome speeches (MTB, conference room)
9.30 -10.30     BISP’s vision and International School Management. N. Richards and S. Viponchai (MTB, conference room)
10.30-11.00   Coffee break (outside conference room)
11.00 – 12.00 Modern approaches in English language teaching . V. Sokolova (MTB, conference room)
12.00 -13.00  Lunch (refectory)
13.00 – 14.00 School tour (V. Sokolova )
14:00 – 14:30 Coffee break (IEC, Kata house, common room)
14:30 – 15:30   Digital School Administration System . N Wheeler (MTB, SLT room)

15:30 – 16:00   Discussions. End of Day 1 programme (MTB, SLT room)

DAY 2   Friday 28.03.14
8:30 – 9:00     Arrivals (ILC, Kata house)
9:00 – 10:00  Teaching in Primary vs Teaching in Secondary . V. Sokolova (ILC, Kata house Room 105)
10.00 -10.15  Coffee break (ILC, Kata house, common room)
10.15 – 11.15 Teaching ESL students in the mainstream. Cambridge English Assessment  at International Schools. V. Sokolova (ILC, Kata house Room 105)
11.15-11.45    Coffee break (ILC, Kata house, common room)
11.45 -12.45  Education in the Digital Age . P. Preen (ILC, Kata house Room 105)
12.45 – 13. 45 Lunch (refectory)
13.45 – 15.15 Learning to Learn. N. Richards (MTB, SLT room)
15:15 – 15:30 Coffee break (ILC, Kata house, common room)
15:30 – 16:00            Discussions. End of Day 2 programme (ILC, Kata house Room 105)

DAY 3 Saturday 29.03.14
9:00 – 9:30     Arrivals (ILC, Kata house)
9:30 – 10:30  Professional Teacher Development . V. Sokolova (ILC, Kata house Room 105)
10.30 -11.00  Coffee break (ILC, Kata house, common room)
11.00 – 12.00 Preparation for presentations by participants (ILC, Kata house Room 105)
12.00 – 13. 00 Lunch (refectory)
13.00 – 14.00 Participants’ presentations. N. Richards. V. Sokolova (ILC, Kata house Room 105)
14:00 – 14:30 Coffee break (ILC, Kata house, common room)
14:30 – 15:00 Closure, certificates. N. Richards. V. Sokolova (ILC, Kata house Room 105) เนื้อหาการบรรยายได้เจาะลึก
-บทบาทความเป็นผู้นำ และวิสัยทัศน์ของ Headmaster 
-เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ  ระบบการเรียนของอังกฤษ
-ICT ของเคมบริดจ์
-การพัฒนาการทางสมองและการให้โอกาส เด็ก
-Modern school
-ทักษะของ นร.ในศตวรรษที่ 21
-ทฤษฎีการเรียนรู้  และ ทบ .การเรียนรู้ภาษา
-ฯลฯ
พร้อมการดูงานทุกส่วนของ รร.


3.  ที่สำคัญการทำPresentation ของ นศ.ทุกคน  น่าสนใจดีครับ


    โดยเฉพาะ ได้ เจ้าของ รร. จากเกาหลีใต้ 2 คน มาร่วมกลุ่มครั้งนี้ด้วย  ทำให้ บรรยากาศ เป็น อินเตอร์ จริง ๆ เพราะต้องคุยกันเป็น ภาษาอังกฤษ
     หลังจาก นำเสนอสิ่งที่เรียนรู้กับการนำไปใช้  ก็ถึงพิธีการ รับวุฒิบัตรผ่านการดูงานและอบรม
4.การปิดท้ายวิชานี้  ด้วยการให้ นศ.ทุกคน นำเสนอ "แนวคิดการวิจัย (Concept paper)  ซึ่งโดยรวม ได้ความสนใจในการวิจัยในเรื่องใหม่ ๆ  และแนวทางที่จะไปทบทวนวรรณกรรมที่ชัดมาก  กับให้แนวทางและวิธีการกับ นศ.บางท่านไปศึกษาให้มากพอพร้อมกับข้อห่วงกังวลในการลงไปทำจริง   ทั้งหมดนี้ ได้รับความร่วมมือและมีทิศทางที่ดี

5. ท้ายที่สุด แจ้งให้ทราบว่า นศ.ที่ต้องการทำวิจัยหัวข้อกับผม   ต้องทำงานต่อเนื่อง  การติดต่อและรายงานความคืบหน้า หากเป็นแบบนี้ได้ผมพร้อมทำงานร่วมกันในหัวข้อวิจัยของ นศ.ทุกคนที่อยากทำงานวิจัยกับผม

(ค่อยเล่ารายละเอียดในตอนต่อไปครับ)
บันทึกไว้  29 มี.ค.57

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
     นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  email: drdanait@gmail.com
Line ID: thailand081No comments: