April 25, 2014

สร้าง World Class University --> หลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือ ก้าวเหนือกว่าตัวเลข

   

บังเอิญว่า ไปงาน  การประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  ครั้งที่ 5 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย  มรภ. สวนสุนันทา  เมื่อ 24-25 เม.ย.57 โดยใช้ธีม  ว่า "The Enhancement to World-class University" และมีวิทยากรท่านหนึ่ง บรรยายเกี่ยวกับ อันดับความสำเร็จของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  ซึ่งเน้นมากเรื่อง การจัดอันดับของสถาบันต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษาของโลก
เลยทำให้นึกถึง เรื่อง World Class University  ที่เคยอ่านแต่ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะ ในบ้านเรายังไม่ฮือฮามากนัก แต่ต้องย้อนกลับไปดูด้วยการถูกสะกิดใจเมื่อฟังการบรรยายข้างต้น
1.อธิการบดี Luis Maria R.Calingo ของ Woodbury University ( http://www.huffingtonpost.com/luis-maria-r-calingo... )  ได้อ้างถึง Dr.Samli เคยพูดไว้นานแล้ว ในเอกสารของธนาคารโลกปี 2009 ว่า  World Class University (WCU) มีผลได้ที่แตกต่างกันอยู่ 3 อย่าง ผมขอนำว่าให้เห็นดังนี้ 
   "first, highly sought graduates; second, leading-edge research; and third, dynamic knowledge and technology transfer." และผลได้นี้ทำให้เห็นถึงปัจจัยที่ประเมินการจัดอันดับมหา'ลัย ที่คลั่งกันทั้งโลก ประมาณ 15000 แห่ง และอันดับมหาวิทยาลัยที่อยู่ ใน 100 อันดับ ก็ไม่ถึง 1 % ด้วยซ้ำ 
2. อธิการบดี Luis Maria R.Calingo  ยังพูดไว้น่าสนใจมาก ว่า แนวคิดของ WCU สะท้อน นอร์มและคุณค่าที่ถูกครอบงำจาก มหา'ลัยวิจัยระดับโลก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน สหรัฐอเมริกาและ ยุโรปตะวันตกเป็นหลัก
และสิ่งที่ อธิการบดีท่านนี้ให้ข้อคิดว่า มหา'ลัย หรือสถาบันการศึกษา น่าจะ ปรับเปลี่ยนมหา'ลัย เน้นว่าใช้คำ "Transform" โดยมุ่งจาก "ดีไปสู่ยิ่งใหญ่ (Good to Great)" โดยอ้างคำกล่าวที่น่าจะเป็น อมตะ ดังนี้ ...........
This reminds me of the 1913 quote from the late Justice Oliver Wendell Holmes as he wrote about the mission of law schools: "I say the business of a law school is not sufficiently describe when you merely say that it is to teach law, or to make lawyers. It is to teach law in the grand manner, and to make great lawyers." A great university is best known by the quality of its graduates.............. (อ้างจาก เวบไซท์เดียวกับข้างต้น http://www.huffingtonpost.com/luis-maria-r-calingo...)
อยากให้ทุกท่านที่สนใจไปอ่านตามที่ อ้างไว้ข้างต้น (อาจได้ข้อคิดอะไรที่น่าสนใจ)
ทั้งหมดนี้ ทำให้ผมอดคิดเองไม่ได้ว่า   หลังจากได้ฟังการประชุมข้างต้น และ ก่อนหน้านั้นได้นั่งฟังน้องที่ มหา'ลัยแห่งหนึ่ง ทำ SAR สาขาวิชาที่เปิดสอน  พร้อมการ ทวนสอบ... ประจำปี  เลยเห็นภาพว่า  ถ้าอยากเป็นมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ ให้รีบกลับไปสร้าง นศ. หรือ บัณฑิตที่ยิ่งใหญ่ มากกว่ามาบอกว่า ตอนนี้ มี อจ. ไป เพิ่มวุฒิกี่คน  อจ. ได้ ผศ. แล้ว และกำลังต่อคิว คาดว่าปีหน้าจะได้ แต้มเพิ่มขึ้น.....บันทึกนี้จึงเป็น เพราะความบังเอิญจริง ๆ ที่ได้ฟังจากการประชุม 

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
     นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  email: drdanait@gmail.com
Line ID: thailand081

No comments: