September 13, 2009

กรณีศึกษา -3 สำหรับMBA & MM -WU วิชา OD and Change

กรณีศึกษานี้ สำหรับ นศ. MBA & MM ที่เรียนรายวิชา MGT 623 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ กับ ดร.ดนัย เทียนพุฒ ในสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 26 ก.ย.52

พิมพ์ไปอ่านก่อน....มาเรียนจะวิเศษสุด
Case Study 3 -OD & Change

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
กรรมการผู้จัดการ

1 comment:

Jaturon said...

เป็น 3 องค์กรใหญ่ที่น่าจับตามองครับ ขอบคุณอาจารย์ที่แนะนำเครื่องมือ Mind Map มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ case จะได้ไม่หลงประเด็นครับ
จาตุรนต์ (มวล.)