September 15, 2009

ดร.ดนัย เทียนพุฒ ได้รับเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.52 เป็นวันครบรอบสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า และได้มีพิธีมอบเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้าให้แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันฯ

ดร.ดนัย เทียนพุฒ ได้รับรางวัลนี้ด้วย ถืออีกรางวัลหนึ่่งในปีนี้ภายหลังจากที่ ได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
กรรมการผู้จัดการ

No comments: