November 29, 2010

Strategic Leadership : การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา @Kainan High School of Commerce & Industry -TAIWAN


เมื่อ ดร.ดนัย เทียนพุฒ ไปดูงาน รร.อาชีวะ ชั้นนำของประเทศไต้หวัน ปี 2009

 
ผอ. รร Kainan High School of Commerce and Industry กล่าวต้อนรับคณะ นศ. ป.เอก บริหารการ
ศึกษาและภาวะผู้นำ ม.เซนต์จอห์น ที่เข้าดูงานและเยี่ยมชมผอ. รร. ได้พาเข้าชมห้องแสดงอุปกรณ์ดนตรี เครื่องเล่น และแผ่นเสียง ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งส่วนใหญ่ทาง รร.Kainan ได้บำรุงรักษาและสามารถเล่นใช้งานได้

1.ประเด็นสำคัญ อะไรคือความสำเร็จของการทำให้ นร. ระดับ อาชีวะ ไม่ไปใช้พลังส่วนเกินตีกัน
(ไต้หวันก็ตีกันแบบบ้านเรา)
2. ทำไม รร. แห่งนี้ต้องมีห้องแล็ป และพิพิธภัณฑ์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีคุณค่าทางการศึกษาอย่างไร
3. อุปกรณ์เหล่านี้ยังใช้งานได้ทั้ง ๆ ที่เป็นของสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  มีอะไรที่ทำให้เป็นเช่นนั้นได้
เพราะอะไร


นร.ที่ Kainan ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาใหม่ ซึ่งเป็นปลาที่คนไต้หวันนิยมทานมาก ราคาแพง แต่สีไม่สวย

ทีม นร. ที่คิดค้นปลาพันธุ์ใหม่ (สีใหม่ที่สวยงามน่า
ทาน)  รูปด้านล่างครับ (ผมดูงาน นะ..ครับ ไม่ใช่
อาจารย์และ นร. ที่นั่น)

ความจริงก็น่าทำนะครับ เงินเดือนอาจารย์ วุฒิ ป.ตรี เริ่มต้นเดือนละ 25,000 บาท

สรุปการบรรยาย
วันที่ 14 พ.ย.53
1.Strategic Leadership : Change Change Change !!!
วันที่ 21พ.ย.53
2.Fuji Inter'l Kindergarten : การเปลี่ยนแปลงการศึกษาระดับ Early Childhood
3.Strategic Leadership : การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่ Laosong Primary School -TAIWAN

4.Strategic Leadership : การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา @Kainan High School of Commerce & Industry -TAIWAN

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
กรรมการผู้จัดการ
โทร 029301133

No comments: