August 27, 2009

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3


ภาพยนตร์ ที่คนไทยควรดูเป็นอย่างยิ่ง" ว่าพระมหากษัตริย์ของเราที่ได้ทรงกู้บ้านกู้เมือง เสียสละทุกอย่างให้คนไทยได้มีแผ่นดินอยู่อาศัย มีความเป็นชาติไทย"

แล้วเราคนไทยมีสำนึก...และคิดจะตอบแทนคุณแผ่นดินนี้อย่างไร ?...


  • ชื่อเจ้าของ: BaBeBurin
  • ข้อความแนะนำ: ตำนานสมเด็จพระนเรศวร มหาราช ภาค3
  • แหล่งที่มาของคลิป: youtube

No comments: