November 2, 2008

ไขปัญหาคาใจ ธุรกิจ การจัดการ บริหารคน และ การวิจัย

เนื่องจากในแต่ละวันมีผู้ที่สอบถามและสนทนากับผู้เขียนผ่านทาง Blog และ email หรือ โทรศัพท์ขอคำแนะนำ ผม (ดร.ดนัย เทียนพุฒ ) เห็นว่าถ้านำคำถามที่ถามมา Post และตอบเสร็จอยู่ในแต่ละ Post น่าจะสนใจกว่าที่จะถามตอบตามแต่ละความคิดเห็น หรือ บางคนก็ไม่สดวก ที่จะลงทะเบียน เพราะต้องการเข้ามาอ่าน หรือ Update ตัวเอง ดูความเคลื่อนไหวของชาวเน็ต

@ สวัสดีค่ะ ตอนนี้หนูกำลังทำวิทยานิพนธ์เพื่อศึกษาเรื่อง โมเดลการวัดทุนทางปัญญาด้านเทคโนโลยี (Technological Capital) แต่ไม่ค่อยมีแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า อาจารย์พอจะแนะนำได้หรือไม่คะ สิ่งที่หนูต้องการหาคือดัชนีชี้วัดทุนทางปัญญาด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองค์กรในประเทษไทย และทุนทางปัญญาอะไรบ้างที่จัดอยู่ในประเภททุนทางปัญญาด้านเทคโนโลยี ค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
โดย: นู๋จัน
ตอบนู๋จัน
1.ที่จริงในเมืองไทยมีการทำเรื่องนี้แล้วครับโดย AIT รังสิต พร้อมฑำ Report Online, Topic:Exploration of Intellectual Capital in Public Research Organization in Developing Countries : The Case of Thailand.ลองค้นทางอินเตอร์เน็ต เท่าที่ผมเคยอ่านคิดว่าใกล้เคียงหรือใช้ได้เลย2. Journal of Intellectual Capital น่าจะเป็นแหล่งที่ให้ข้อมูลด้านนี้ได้ตรงที่สุดครับ3. ต้องนิยามก่อนครับว่า Tech Capital นี้คืออะไร มีอะไรเป็นองค์ประกอบ จึงสามารถกำหนด KPIs วัดได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมพบจากกระบวนการวิจัยด้าน ICดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai ThieanphutD
DNT Consultants

@ เรียนอาจารย์ดนัยครับ ผมกำลังอยากจะหาความรู้เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะส่วนของงาน HRD ไม่ทราบว่าจะพอรวบรวมข้อมูลหรือแนวทาง แนวคิดได้ที่ไหนบ้างครับ จะเก้บไว้เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อครับ อยากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงาน HR เห็นอาจารย์เก่งมากๆเลย
โดยแชมป์
ตอบ ในเรื่องของHRD ผมได้ศึกษาและสรุปพัฒนาการอันยาวนานของธุรกิจตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันออกมาเป้น 5 ทฤษฎีในเรื่องนี้-ทฤษฎีแรกคือ ทฤษฎีดั้งเดิม เป็นการมุ่งพัฒนาคน ในองค์กรด้วยรูปแบบที่เป็นระบบ หรือใช้การส่งเสริมยุยงความรู้ (Fostering) หรือการส่งเสริมความรู้ (Training Promotion)-ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์ แนวคิดนี้อยู่บนพื้นฐานขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่อาศัยพื้นฐานของการจัดการความรู้(KM)-ทฤษฎีชายขอบเป็นการพัฒนาแบบสุดขั้ว เน้นชุมชนแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาแบบยั่งยืนหรือพยายามให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการชี้นำของผู้นำกลุ่มหรือผ่านชุมชนซึ่งปฏิเสธโดยสิ้นเชิงกับแนวคิดของการสอน(Teaching)-ทฤษฎีเทคโน-มนุษย์มุ่งใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาคนชึ่งสุดท้ายจะกลายเป็นธุรกิจอัฉริยะ-ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ที่มุ่งสู่เศรษฐกิจแห่งความรู้หรือนวัตกรรม ทั้งหมดนี้คือทฤษฎีการพัฒนาทุนมนุษย์หาอ่านในรายละเอียดได้จากหนังสือผมเรื่อง "การพัฒนามูลค่าทุนมนุษย์"
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
DNT Consultants

@ สวัสดีคะ ตอนนี้หนูกำลังทำปัญหาพิเศษเรื่อง ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีก ในเขตเทศบาล จ.สกลนคร เพราะในจ.สกลนครก็มีร้านค้าปลีกที่ใหญ่ๆอยู่ประมาณ 3-5 ร้าน อยากจะศึกษาในความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจพวกนี้เมื่อ แมคโคร โลตัส บิ๊กซี มาลงที่จ.สกลนคร หนูอยากให้ช่วยบอกความแตกต่างของธุรกิจค้าปลีก กับค้าส่งและแบ่งออกเป็นกี่ประเภท และอย่าง แมคโคร โลตัส บิ๊กซี จัดเป็นธุรกิจประเภทอะไร หนูหาข้อมูลทาง net ก็ไม่มี หรือไม่ช่วยแนะนำหนังสือ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลปัญหาพิเศษที่เกี่ยวข้องที่เค้าเคยศึกษามาก่อนแล้ว ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ไว้ล่วงหน้าด้วยนะค่ะ กรุณาช่วยหนูหน่อยนะค่ะเพราะส่งอาจารย์ไปบทที่1ยังไม่ผ่ายเลยค่ะ
โดย: ปัญหาพิเศษ
ตอบ คำว่า Wholesaler VS. Retailerมีความหมายต่างกันซึ่งถ้าดูตามศัพท์ก็จะชัดอยู่แล้ว-Wholesale ค้าส่ง ซึ่งเป็นลักษณะ ของการค้าสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ผลิต คนกลาง ทีเป็นผู้ค้ารายใหญ่ และผู้ซื้อที่เป็นร้านค้า เช่นกรณีของ Makro อย่างนี้จะเรียกว่า Wholesaler หรือ พวกยี่ปั๊ว-Retail หมายถึงการค้าขายกับผู้ซื้อรายย่อย หรือ retailer จะหมายถึงร้านค้าปลีก ที่ร้านค้าปลีกรับสินค้ามาจากผู้ค้าส่งหรือร้านค้าส่งมาขายให้คนทั่วไปซื้อ เช่น 7-11 หรือร้านโชห่วยขณะเดียวกันในทางธุรกิจค้าปลีกจะแบ่งเป็นประเภทดังนี้-Wholesaler หรือ Cash & Carry เช่นกรณี ของ Makro ที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น-Supercenter or Discountstore ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกัน โดยที่ในยุโรปจะเรียกว่า Hypermarket เช่น Carrefour แต่ในอเมริกาจะเรียกว่า ดีสเคาน์สโตร์ หรือ ซุเปอร์เซ็นเตอร์ เช่น Tesco (เป็น ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ) BigC (เป็นดีสเคาน์สโตร์)-DepartmentStore ก็ ห้างสรรพสินค้าที่เราเห็น ๆ กันนี่ละครับ-Mall จะเป็นลักษณะ ของ หลาย ๆ ห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในที่เดียวกัน และ มีส่วนพื้นที่รอบห้างด้วย บางที่จะเรียก พลาซ่า เช่น Central Plaza- Speciality Store or Category Killer เป็นร้านค้าปลีกเฉพาะด้าน เช่น HomePro Zen --Retailer เช่น 7-11( Convenience Store) Select (G-Store) DrugStore BookStore McDonald etc.จริง ต้องอ่านตำราด้าน Retail ครับถึงจะมีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังข้างต้น
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai ThieanphutDNT Consultants

No comments: