November 2, 2008

ดร.ดนัย เทียนพุฒ อธิบายความแตกต่างระหว่าง HRD และ HRM

คำถาม : อาจารย์ดนัยคะขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ มีหัวข้อหนึ่งที่อาจารย์กรุณาเสนอแนะมาเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง HRD และ HRM เป็นเรื่องที่ดิฉันสงสัยอยู่ค่ะ อาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายความแตกต่างคร่าว ๆ ได้ไหมคะ
โดย: มณีรัตน์
ตอบ:คุณมณีรัตน์ผมคงไม่บอกว่าจะวิจัยอะไรตรง ๆ(โดยมารยาท) แต่จะบอกสิ่งที่เป็น Phenomenaให้ครับในเมืองไทยมีความแปลกมากที่พยายามจะแยกงานHRM & HRD ออกจากกันอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะในด้านแนวคิดเช่น HRD จะเป็นเรื่อง การพัฒนารายคน หรือฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาองค์กรแต่ทั้ง 3 งาน ไม่สามารถทำด้วย HRD ได้จะต้องทำผ่าน HRMมากกว่า 50% และที่สับสนมาก ๆ คือฝ่าย HRD จะพยายามทำเรื่อง PM ซึ่งไม่ใช่งาน HRD และ HR ก็ทำเองไม่ได้เพราะเป็นงานระดับกลยุทธองค์กรและ
ปัจจุบันในต่างประเทศพัฒนาเป็น CPM -Corporate Performance Management Officeยิ่งการที่ HR- HRD เมืองไทยไปสนใจ Engagement ยิ่งเป็นการหลงทางเพราะฝรั่งกับไทยเป็นคนละ Conceptแต่ถ้าเป็นฝ่าย HR ที่รวมเรื่องทั้งหมดนี้ไม่แยกงานเป็น HRM & HRD จะไม่มีปัญหาหรือมีน้อยการบริหารคนไม่ใช่เรื่อง Engagement แต่เป็น การInvestmentขณะที่ งานด้านHR โดยเฉพาะ HRM ในด้าน การให้ Line ปฏิบัติด้าน HR หรือ Outsource มีพัฒนาไปมากกว่าการเป็น PNL Admin(ธุรการงานบุคคล)สุดท้าย HR สมัยใหม่ จะป็น HC (HUMAN CAPITAL)ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผม ได้มาจาก การทำ In-Depth Interview กับผู้บริหารฝ่าย HR แต่ต้องศึกษาเพิ่มครับดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
DNT Consultants

คำถาม : อาจารย์ดนัยคะ'มณีรัตน์' กลับมาอีกครั้งค่ะ รายงานสองตัวที่ต้องส่งภายในอีกสองวันนี้ได้ทำเสร็จแล้ว และก็คิดว่าได้หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจแล้วค่ะ ดิฉันมีความคิดอยากจะทำในเรื่อง HR strategy กับ Knowledge workers ค่ะ คงเป็นไปในทำนองว่าบริษัทมีวิธีการอย่างไรในการบริหารคนที่มีความสามารถ สิ่งที่ยังไม่แน่ใจคือว่า จะทำในภาพรวมกว้าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารบุคคลเหล่านี้ ซึ่งหมายถึงตั้งแต่ recruit, attract, retain, and manage หรือว่าจะเจาะลึกในด้านด้านหนึ่ง เช่น การรักษาบุคคลเหล่านี้ไว้คิดว่าต้องส่งหัวข้อไปก่อน หลังปิดอีสเตอร์มีรายงานและสอบอีกหลายตัว หลังจบเรื่องเหล่านี้ จึงจะมีเวลาคิดเรื่องวิทยานิพนธ์อย่างจริงจัง
โดย: มณีรัตน์
ตอบ:คุณมณีรัตน์HR Strategy เป็นเรื่องที่พูดกันมาก แต่การLinkage กับกลยุทธองค์กรทำได้ค่อนข้างยาก หรือทำให้ดีได้ยากแต่ถ้าสนใจทำ อยากให้ศึกษาหนังสือ ของ Dave Ulrich โดยเฉพาะ เล่มล่าสุดThe HR Value Proposition: A Blueprint for the Future of HRส่วน Knowledge worker น่าสนใจครับอาจจะตรงกระแส Talent Mgt พอดี ซึ่งมาจาก 2 แนวคิดคือ Drucker ที่เป็นคนแรกที่ได้พูดเรื่องนี้ กับ Talent ที่ในต่างประเทศมองว่าเป็น A New trends of HR ซึ่งสับสนระหว่าง องค์ความรู้หลัก (HR Concept) กับรอง ( Career planning & Succession plan)หลังจากนั้นจะเห็นแนวทางครับว่า จะทำอะไรดียินดีด้วยที่งานสำเร็จไปบางส่วน และ อีสเตอร์เป้นอะไรที่ดีครับ ได้ทั้งไข่และช็อกโกแลต และหยุดยาว
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
DNT Consultants

1 comment:

ploylyjung said...

เรียนอาจารย์ดนัย
ดิฉันได้อ่านบทความของอาจารย์เรื่องธุรกิจครอบครัวไทยแล้วรู้ศึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าศึกษา ดิฉันกำลังจะศึกษาปริญญาเอกและเลือกหัวข้อที่จะทำวิจัย อยากขอคำแนนำอาจารย์ในเรื่อง ถ้าดิฉันจะศึกษาเรื่องธุรกิจครอบครัว ดิฉันจะเน้นศึกษาไปในแนวทางไหนได้บ้างค่ะ ต้องหาข้อมูลที่เกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะ อยากให้อาจาย์ช่วยชี้แนะหัวข้อที่น่าสนใจที่ควรจะศึกษาต่อเพื่อจะได้เป็นองค์ความรู้ใหม่ในอนาคต

ด้วยความเคารพอย่างสูง