November 2, 2008

ธุรกิจค้าปลีก กับธุรกิจค้าส่ง

เนื่องจากในแต่ละวันมีผู้ที่สอบถามและสนทนากับผู้เขียนผ่านทาง Blog และ email หรือ โทรศัพท์ขอคำแนะนำ ผม (ดร.ดนัย เทียนพุฒ ) เห็นว่าถ้านำคำถามที่ถามมา Post และตอบเสร็จอยู่ในแต่ละ Post น่าจะสนใจกว่าที่จะถามตอบตามแต่ละความคิดเห็น หรือ บางคนก็ไม่สดวก ที่จะลงทะเบียน เพราะต้องการเข้ามาอ่าน หรือ Update ตัวเอง ดูความเคลื่อนไหวของชาวเน็ต

@ สวัสดีค่ะ ดร.ดนัย หนูอยากทราบว่าถ้าหนูจะทำการศึกษาระหว่างธุรกิจค้าปลีก กับธุรกิจค้าส่ง แล้วนำมาเปรียบเทียบว่าธุรกิจในจังหวัด ว่าเค้ามีความสามารถในการแข่งขันอย่างไร กับ Lotus Macro Big-C อ.ว่าหนูควรจะยึดเอาธุรกิจค้าปลีก หรือค้าส่งดีกว่ากัน เมื่อมองในเรื่องของเนื้อหา ความยากง่าย ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
โดย: วุ้น
ตอบ ประเด็นแรกต้องดูว่าในสกลนครส่วนใหญ่เป็นธุรกิจค้าปลีก หรือ ค้าส่งประเด็นที่สอง เลือกจากข้างต้นที่เป็นธุรกิจหลักของ สกลนคร ซึ่งจะทำให้สามารถหาข้อมูลและทำการศึกษาได้ประเด็นที่ สามระดับ ป.โทคงไม่ได้ลงลึกมากผมแนะนำให้ศึกษาจากวารสาร หรือ หนังสือด้านค้าปลีก เช่น Retail Asis และมีสมาคมค้าปลีกในยุโรป ที่ศึกษาเรื่องนี้ทั้งโลกจะทำให้เห็นมุมมองในการศึกษา ด้าน IS ได้ชัดขึ้น
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
DNT Consultants

@ สวัสดีค่ะ อยากทราบว่า succession plan คืออะไรค่ะ เเล้วมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องรึเปล่าค่ะ มีหนังสือที่เกี่ยวข้อง succession plan ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: เจนนี่ HRM
ตอบ คำว่า Succession Plan เป็นเรื่องของการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในองค์กร โดย-เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ หรือการเติบโต-เพื่อมีผู้บริหารที่เหมาะสมและมีความสามารถทดแทนในกรณีที่ ตำแหน่งระดับบริหารว่างลงปกติองค์กรจะเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาเรื่องนี้เช่น ประเมินศักยภาพผู้บริหาร จัดทำผังสืบทอดตำแหน่ง และจัดทำ IDP ( Individual Development Plan)หนังสือมีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะภาษาอังกฤษภาษาไทยผมเขียนไว้ ชื่อ การจัดทำแผนอาชีพและแผนสืบทอดตำแหน่ง พิมพ์โดย PMAT
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai ThieanphutD
DNT Consultants

@ สวัสดีค่ะอาจารย์หนูอยากทราบความหมายของการสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจรค่ะ
โดย: จอย
ตอบ คำว่าการสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจร นั้นมาจากคำภาษาอังกฤษ IMC ( Integreated Marketing Communication)อธิบายได้ว่า กระบวนการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดที่ต้องใช้การสือสารหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องหัวใจของIMCคือการกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภคไม่ใช่สร้างแค่การรับรู้ การจดจำ หรือการยอมรับเท่านั้นเครื่องมือหลายรูปแบบ ทั้ง Above the line และ Below the line
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
DNT Consultants

@ สนใจด้านพัฒนามนุษย์ ต้องการทำthesis เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาคนในองค์กร อาจารย์ช่วยแนะนำ1 จุดเริ่มต้นเพื่อชี้เป็นแนวทาง ด้วยคะ และ2 อาจารย์ช่วยแนะนำแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับการพํฒนาคนในองค์กรทั้งไทยและต่างประเทศด้วยคะ ขอบคุณคะ3 บอกขั้นตอนในการทำวิทยานิพนธ์ในการหากรอบความคิด และทฤษฏีที่น่าสนใจ เป็นแนวทางด้วยคะ
โดย: คุณส้ม
ตอบ คุณส้ม1.อยากให้อ่านใน Blog นี้ด้วยครับจะ
ทำ Thesis และ Dissertation ให้สำเร็จได้อย่างไร
2.-3. จะต้องหนังสือ-ระเบียบวิธีวิจัยถึงพอจะมองเห็นทางในการทำวิจัย
-อ่านพวก วารสารทางวิชาการแล้วดูที่
(1) บทคัดย่อว่ามีอะไรที่เราสนใจบ้าง
(2) ในบทสรุปและข้อเสนอแนะในการวิจัยมีอะไรที่เราคิดว่าเป็นประเด็นในการวิจัยของเราได้
(3) คุยกับนักปฎิบัติคือคนที่ทำงานในองค์กรด้านพัฒนาคนว่าขณะนี้มีประเด็นอะไรที่ธุรกิจต้องการคำตอบ
-ปกตินักวิจัยจะได้กรอบแนวคิดในการวิจัยมาจากการทบทวนวรรณกรรม
-แหล่งข้อมูลที่ดีโดยเฉพาะถ้ามหา'ลัยเป็นสมาชิกคือ
ที่ emerald( http://www.emeraldinsight.com)
และ ที่ Google(http://scholar.google.com/)
หรือ database ของมหา'ลัยครับ
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
DNT Consultants

@ ปัจจุบันนี้ประเทศไทยขาดความรู้ ( know how )มากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับประเทศอื่นค่ะ
โดย: มณฑา
ตอบ ในทัศนะผม1.ถ้าเป็นความรู้ที่จะสร้างเทคโนโลยี่ และ นวัตกรรมใหม่ ๆ ขั้นสูงผมมั่นใจว่าเรายังไม่มีเทคโนโลยีของเราเอง2.ถ้าเป็นความรู้ที่ตามตะวันตกเราน่าจะตามได้ หากแต่ไม่ลึกเท่าที่ควร3.เรามีวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบรับรู้ จึงต้องไล่กวดความรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราสามารถ เปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบนวัตกรรมและผลิตภาพ เราจะมีความรู้ของเราเองครับ
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
DNT Consultants

@ ตอนนี้กำลังหาหัวข้อทำวิทยานิพนธ์ค่ะ สาขาด้านไอที อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำหัวข้อให้หน่อยค่ะ แต่อยากจะเลี่ยงการทำโปรแกรม ส่วนเรื่องที่สนใจ CRM KM หรื่อการนำไอที่ไปประยุกต์ในด้านต่างๆค่ะขอบพระคุณมาค่ะ
โดย: เมย์
ตอบ ที่ผมคิดว่ามีประเด็นที่น่าสนใจในด้านIT คือ-ถ้าจะสร้างองค์กรแบบ PeopleTech Company ที่คนยอมรับและใช้เทคโนโลยีในทำงานได้แบบทันสมัยจริง ๆ รูปแบบเป็นอย่างไร-การสร้างรูปแบบการวัดความสำเร็จ ขององค์กรด้านIT ด้วยเครื่องมือทางกลยุทธ-ถ้าองค์กรด้านIT จะแข่งกับประเทศในภูมิภาคนี้ คนIT จะมีความสามารถทั่วไป และเฉพาะตำแหน่งอย่างไร-กลยุทธด้านIT แบบใดจึงจะเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร-และสุดท้ายองค์กร หรือฝ่ายIT มีทุนทางปัญญามากน้อยกว่าฝ่ายงานอื่นเพียงใด
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
DNT Consultants

No comments: