November 2, 2008

การเลือกหัวข้อที่จะทำ research

สวัสดีค่ะ พี่ดนัย

ก่อนอื่นหนูก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะ หนูชื่อ สุมนา ค่ะ เป็นนักศึกษาปริญญาโท สาขา วิศวะกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง ช่วงนี้เป็นช่วงของการเลือกหัวข้อที่จะทำ research ซึ่งต้องส่งภายในสิ้นเดือนนี้ โดยประกอบด้วย หัวข้อที่ทำ, ความเป็นมาและปัญหา, วัตถุประสงค์, สิ่งที่จะได้จากงานวิจัย etc. เริ่มต้นหนูเองก็ค้นหาโดยการถามตัวเองว่าสนใจเรื่องอะไร จากนั้นหางานวิจัยที่ผ่านมา และเอกสารความรู้ต่างๆมาศึกษา บทสรุปก็คือ หนูสนใจเรื่องเกี่ยวกับ การจัดการกลยุทธ, การประเมิณองค์กร, พวกKPI, BSC เป็นต้น แต่ว่าหนูเองยังจับจุดไม่ถูกว่า กระแสในงานอุตสาหกรรมการก่อสร้างตอนนี้ สนใจเรื่องอะไรและยังขาดอะไรอยู่ เลยไม่รู้ว่าจะวิจัยไปแนวไหนดี เพราะหนูเองไม่เคยเข้าไปทำงานจริงๆภายในองค์กร เลยไม่ทราบว่ามันมีสิ่งไหนบ้างที่เกี่ยวข้องและเป็นปัญหาในการทำงานจากการที่หนูอ่านงานวิจัยของพี่ ทำให้หนูเกิด idea ว่าอยากจะเอามาประยุกต์ทำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พวกบ้านจัดสรร ซึ่งเป็นธุรกิจคล้ายๆงานอุตสาหกรรมทั่วๆไป ก็เลยอยากจะถามพี่ว่า ถ้าหากจะทำงานวิจัยเกี่ยวกับแนวที่ว่านี้ น่าจะวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีคะ

**********
คำตอบ
ผมเห็นว่าแนวทางที่เดินทางข้างต้นถูกต้องแล้วครับคือ-การอ่านหนังสือ หรือค้นคว้าในงานที่คิดว่าเป็นความสนใจจึงได้ข้อสรุปที่อยากทำวิจัย สิ่งที่ยังขาดอยู่คือ การศึกษาในธุรกิจที่จะทำการวิจัยดังนั้นจึงควรที่จะเข้าไปศึกษาในธุรกิจก่อสร้างก่อนครับลองดูแนวทางนี้ก่อนหลังจากนั้นจะได้เรื่องที่น่าจะทำการวิจัย ผมอยากให้ทำอย่างนี้ก่อนจึงจะพิจารณาหัวข้อวิจัยได้ดีครับ

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
DNTConsultants
http://www.dntnet.com

No comments: